Srovnání chirurgické a konzervativní léčby syndromu karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu je nejčastější úžinový syndrom horní končetiny. Jedná se o útlak n. medianus v oblasti zápěstí, konkrétně mezi karpálními kostmi a ligamentum carpi transversum. Jedná o jedno z nejčastějších onemocnění z povolání postihující zejména ženy ve středním věku.

V této studii porovnávali konzervativní a chirurgickou léčbu syndromu karpálního tunelu. Vzorek studie činil 120 žen s diagnostikovaným syndromem karpálního tunelu, které byly rovnoměrně rozděleny do 2 skupin, kde jedna skupina obdržela konzervativní léčbu a druhá léčbu chirurgickou. Konzervativní léčba se skládala z měkkých a mobilizačních technik oblasti zápěstí, ale také např. v oblasti krční páteře a celé paže. V rámci operační léčby byla provedena dekomprese n. medianus v oblasti karpálního tunelu.

Všichni probandi studie poté byli instruováni o auterapii v domácím prostředí, která byla totožná pro obě skupiny. Jednalo se zejména o mobilizaci n. medianus (medianus nerve glide).

Efektivita obou druhů léčby byla zhodnocena s odstupem jednoho a čtyř roků od data provedení terapie. Hodnocena byla bolest pomocí numerické škály bolesti a výsledky dvou dotazníků, které hodnotily funkci postižené končetiny, závažnost symptomů atd.

Výsledek výzkumu: Chirugická a konzervativní léčba léčba byla v této studii srovnatelně úspěšná bez možnosti stanovení efektivnější terapie pro syndrom karpálního tunelu.

Autor: Ondra @fyzio_kriticky

Zdroj:

Fernández-de-Las-Peñas C, Arias-Buría JL, Cleland JA, Pareja JA, Plaza-Manzano G, Ortega-Santiago R. Manual Therapy Versus Surgery for Carpal Tunnel Syndrome: 4-Year Follow-Up From a Randomized Controlled Trial. Phys Ther. 2020 Oct 30;100(11):1987-1996. doi: 10.1093/ptj/pzaa150. PMID: 32766779.