Studie - trénink respiračních svalů

Studie publikována v časopisu Sport Rehabilitation, 2020. Jedná se o zaslepenou, randomizovanou, kontrolovanou studii.
Zúčastnilo se 23 mužů a 24 žen - atletů s CLBP (s chronickou bolestí bederní páteře) a byli náhodně rozděleni do experimentální a kontrolní skupiny.
Experimentální skupina používala po 8 týdnů, dvakrát denně nádechové pomůcky, při kterém byla měřena povrchová elektromyografie hned několika svalů středu těla a další.
Výsledky studie:
Tréninkem respiračních svalů můžeme zlepšil funkci dýchání, zvýšit aktivitu svalů středu těla a následně snížit intenzitu bolesti u sportovců s chronickou bolestí beder.
Limitace:
Většina limitací je zřejmá - malý počet probandů, kterým bylo pouze 18-25 let a všichni byli sportovci. Navíc nebylo porovnáno s jinými metodami.

Zdroj:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31910393/