Těhotenství a bolesti v oblasti SI skloubení

Bolesti v oblasti SI skloubení během těhotenství jsou často přisuzovány laxicitě vazů v této oblasti. Na toto téma se zaměřili vědci v níže popsané studii.

Damen a kol., 2001 zkoumali 163 těhotných žen (31. až 40. týden) s bolestmi v oblasti LP, a/nebo pánve. Ženy byly rozděleny na dvě skupiny podle intenzity bolesti - 73 střední/velké bolesti, 90 malé/žádné bolesti. Laxicita vazů byla měřena pomocí dopplerovského zobrazení. Měření bylo prováděno postupně na obou stranách a následně se 3x opakovalo.
 
Zjištění:
  • Průměrná laxicita SIJ se mezi skupinami nelišila
  • Ze 73 bylo 27 těhotných s rozdílnou laxicitou
  • Z 90 byly pouze 4 s rozdílnou laxicitou
Obecná laxicita SIJ nebyla spojena s peripartální pánevní bolestí. Bolesti v oblasti pánve během těhotenství jsou spojeny spíše s asymetrickou laxicitou sakroiliakálních kloubů.
 
Zdroj:
DAMEN, Léonie, et al. Pelvic pain during pregnancy is associated with asymmetric laxity of the sacroiliac joints. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 2001, 80.11: 1019-1024.