Terapeutický ultrazvuk: Efektivita a omezení v léčbě chronických bolestí zad

Ačkoliv se terapeutický ultrazvuk (TU) často používá při dlouhodobých bolestech zad, mezinárodní doporučení ho pro tento účel obvykle nedoporučují.

Bolest spodní části zad je považována za nejběžnější muskuloskeletální bolest. Pokud trvání bolesti přesáhne tři měsíce, označujeme ji jako chronickou. Chronická bolest spodní části zad může vést k disabilitě, která může způsobit absenci v práci a vyhledávání lékařské pomoci.

Terapie pomocí ultrazvuku využívá zvukové vlny k léčení zdravotních obtíží. Ve fyzioterapeutické praxi terapeut používá ruční ultrazvukové zařízení, kterým jezdí po kůži v oblasti spodní části zad. Zařízení produkuje vibrace, které pronikají kůží s cílem zvýšit teplotu a dodat energii do podkožních tkání, zmírnit bolest a urychlit rekonvalescenci. 

Ebadi a kolegové v roce 2020 ve svém systematickém přehledu zjišťují účinnost TU v léčbě chronických bolestí spodní části zad. Tento přehled, publikovaný pod značkou Cochrane Library, zahrnuje randomizované kontrolované studie (RCT), které se zaměřují na TU samotný nebo v kombinaci s jinou terapií, srovnávané s placebem nebo jinými intervencemi. Do přehledu byli zahrnuti účastníci starší 18 let a bylo zahrnuto 10 studií s více než 1000 účastníky s mírnou až střední bolestí zad. Výsledky ukazují, že TU má malé nebo žádné účinky na snížení bolesti a zlepšení wellbeingu. Závěry ohledně porovnání TU s cvičením jsou nejasné, protože zahrnuté studie byly vyhodnoceny jako nepřesné nebo špatně provedené. Celkově se dá říci, že v této oblasti existuje jen málo kvalitních RCT, které by se věnovaly tomuto tématu. Z dostupných studií víme, že TU má malé nebo žádné účinky na snížení bolesti a zlepšení wellbeingu u lidí s chronickými bolestmi spodní části zad. Pro podrobnější výsledky je třeba dalších a kvalitnějších studií.

Zamyšlení

TU je jednou z pasivních technik, kterou lze využívat ve fyzioterapii. Vzhledem k nedostatku odborných studií zůstává otázkou, zda jej využívat u chronických pacientů s bolestmi zad. Nicméně na základě dosavadních doporučení světových guidelines a tohoto SR bychom měli čas s pacienty věnovat spíše jiným terapiím. V případě, že již TU využíváme, neboť jej indikoval lékař, můžeme u něj využít čas pro komunikaci a edukaci klienta.

 

Zdroj:

EBADI, Safoora, et al. Therapeutic ultrasound for chronic low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2020, 7.