Trénink výdechových svalů a jeho vliv na silový trénink

Většina dostupných studií se v rámci respiračního tréninku zaměřuje na trénink inspiračních svalů. Můžeme však těžit benefity i s tréninku expiračních svalů
Na toto téma se podíval v právě vydané studii (duben 2021) Daniel A. Hackett a kol., publikované v Respiratory Physiology & Neurobiology. Cílem této studie bylo zjistit, zda funkce plic a síla dechových svalů souvisí se sílou v rámci silového teojboje a s kompozicí těla u mužů - “neatletů”. Zúčastnilo se celkem 51 mužů. Prováděly se testy maximálek na benchpress, dřep a mrtvý tah, a byla hodnocena kompozice těla. Tato studie závěrem uvádí, že speciální cvičení zaměřená na výdechové svaly mohou pomoci při zlepšení výkonu, především u dřepů a mrtvých tahů.
 
Rádi využijeme této novinky, jako pozvánky na další workshop Tréninku dechových svalů, a propagace našich nových dechových trenažerů, které se zaměřují nejen na nádechové, ale i výdechové svaly. Jedná se o The Breather, The Breather Fit pro sportovce a již zmiňovaný profesionální trenažer Airofit PRO, který je navíc propojený s aplikací v telefonu a je schopen měřit kapacitu plic, maximální nádechový a výdechový tlak a následně sestavuje interaktivní trénink dle naměřených a zadaných hodnot a druhu sportu/zátěže.????????
 
Zdroj: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S156990482100001X