ÚLOHA VITAMINU C V PREVENCI KOMPLEXNÍHO REGIONÁLNÍHO BOLESTIVÉHO SYNDROMU

Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS) nazývaný také jako Sudeckův algodystrofický syndrom je chronický bolestivý stav, vzniklý nejčastěji jako následek úrazu nebo operace. Projevuje se především distálně od místa prvotního traumatu a to bolestmi, slabostí, poruchami čití, trofickými a vegetativními změnami a edémem. Přestože toto závažné bolestivé onemocnění bylo poprvé popsáno Wierem Mitchellem a Paulem Sudeckem již na začátku 20. století, etiopatogenezi se doposud nepodařilo plně objasnit a předpokládá se společný vliv organických a psychických faktorů. Na vzniku KRBS se může také spolupodílet nešetrné ošetření, příliš těsná sádrová fixace nebo rehabilitace prováděná přes bolest (1).

Terapie je odvislá od aktuálního stavu, lze využít kombinace prvků farmakoterapie, rehabilitace a psychoterapeutické intervence. Jako fyzioterapeuti můžeme v terapii použít celou škálu technik od odporového cvičení, přes měkké techniky a mobilizace, až po lymfodrenáž a polohování. Z metod fyzikální terapie lze využít vakuum-kompresní terapii, elektroterapii, ultrazvuk, nebo studené obklady a chladnou vířivku (2,3).

Neméně důležitá je však i samotná prevence vzniku KRBS, která bývá, dle mých zkušeností, bohužel často opomíjena. Klinickými studiemi byl několikrát prokázán příznivý vliv podávání vitaminu C na snížení rizika vzniku KRBS a to při dávkování od 500 mg denně po dobu 50 dní (4–7). Meta-analytická studie z roku 2013 potvrdila signifikantní účinnost i bezpečnost užití vitaminu C v těchto dávkách (8). Proto je vhodné pacientům s rizikem rozvoje KRBS doporučit zakoupení například Celaskonu 250mg 100 tablet, které obvykle stojí kolem 100 Kč a vydrží jim na celých 50 dní užívání.

Obvykle se vyhýbám podbízení ke sdílení, nicméně nyní si dovolím vás poprosit o sdílení tohoto článku, aby se informace o možnosti využití vitaminu C dostala k co nejvíce lidem. Třeba se podaří někoho ušetřit zbytečných bolestí. Děkuji.

ZDROJE

  1. Rokyta R, Kršiak M, Kozák J. Bolest: monografie algeziologie. Praha: Tigis; 2012.
  2. Poděbradský J, Poděbradská R. Fyzikální terapie. Grada Publishing a.s.; 2009. 218 p.
  3. Capko J. Základy fyziatrické léčby. Praha: Grada; 1998.
  4. Zollinger PE, Tuinebreijer WE, Breederveld RS, Kreis RW. Can vitamin C prevent complex regional pain syndrome in patients with wrist fractures? A randomized, controlled, multicenter dose-response study. J Bone Joint Surg Am. 2007 Jul;89(7):1424–31.
  5. Besse J-L, Gadeyne S, Galand-Desmé S, Lerat J-L, Moyen B. Effect of vitamin C on prevention of complex regional pain syndrome type I in foot and ankle surgery. Foot Ankle Surg Off J Eur Soc Foot Ankle Surg. 2009;15(4):179–82.
  6. Cazeneuve JF, Leborgne JM, Kermad K, Hassan Y. [Vitamin C and prevention of reflex sympathetic dystrophy following surgical management of distal radius fractures]. Acta Orthop Belg. 2002 Dec;68(5):481–4.
  7. Zollinger PE, Tuinebreijer WE, Kreis RW, Breederveld RS. Effect of vitamin C on frequency of reflex sympathetic dystrophy in wrist fractures: a randomised trial. Lancet Lond Engl. 1999 Dec 11;354(9195):2025–8.
  8. Shibuya N, Humphers JM, Agarwal MR, Jupiter DC. Efficacy and safety of high-dose vitamin C on complex regional pain syndrome in extremity trauma and surgery–systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Surg Off Publ Am Coll Foot Ankle Surg. 2013 Feb;52(1):62–6.