Viskosuplementace pro OA (PFP) kolene

Pereira a kol., 2022 nedávno publikovali velký systematický přehled s metaanalýzou, týkající se viskosuplementace pro OA kolene (případně PFP), zahrnující přes 21 000 účastníků.

Co je na toto téma již známo:

  • Intraartikulární injekce hyaluronových derivátů (viskosuplementace) se používají k léčbě kolenní osteoartrózy již více než 50 let
  • Účinnost a bezpečnost této léčby jsou stále předmětem diskusí
  • Nové důkazy naznačují, že účinky léčby by mohly být menší, než se dříve uvádělo


Co tato studie dodává:

  • Silné důkazy naznačují, že viskosuplementace ve srovnání s placebem vede ke snížení bolesti kolenní osteoartrózy, ale rozdíl být velmi malý (nebyl klinicky významný)
  • Silné důkazy také naznačují, že viskosuplementace zvyšuje riziko závažných nežádoucích účinků ve srovnání s placebem
  • Zjištění nepodporují široké použití viskosuplementace k léčbě osteoartrózy kolene.


Více informací naleznete přímo ve studii:
https://www.bmj.com/content/378/bmj-2022-069722