VZTAH MEZI DRŽENÍM TĚLA A DOLNÍ ČELISTÍ

VZTAH MEZI POSTUROU A TEMPOROMANDIBULÁRNÍMI KLOUBY JE VELMI ÚZKÝ.

Vlevo je na obrázku znázorněno schéma podle Brodieho, upravené Castillo-Moralesem (1). Podle tohoto schématu si lze představit souvislost posturální stabilizace se stabilizací dolní čelisti, kterou lze využít při diagnostice a terapii poruch temporomandibulárního kloubu. Například fyzioterapeut Mgr. Michal Truc z Centra pohybové medicíny vyšetřuje stereotyp otevírání úst i v posturálně náročnějších pozicích, jako je tří-měsíční poloha na břiše nebo na zádech dle vývojové kineziologie.

Vliv postury na postavení a vývoj dolní čelisti u dětí zkoumala studie z roku 2008 (2). Do studie bylo zahrnuto 23 dětí s morbus Scheuermann, 28 dětí s idiopatickou skoliózou a 68 zdravých dětí, jako kontrolní skupina. U všech dětí bylo provedeno radiografické vyšetření.

Z výsledku studie vyplývá, že děti s morbus Scheuermann měly největší průměrný předkus (overjet) a překus (overbite) a nejmenší průměrnou výšku ramen a kondyl dolní čelisti ze všech tří zkoumaných skupin. Děti s idiopatickou skoliózou měly největší průměrnou laterální odchylku dolní čelisti.

V souvislosti s tím je v pravém horním rohu znázorněno schéma dle Lippolda et. al (3), který se své studii dospěl k podobným výsledkům. Na základě radiografického vyšetření u 58 osob zjistil statisticky významnou souvislost mezi velikostí a sklonem dolní čelisti a zakřivení páteře v sagitální rovině. Na schématu jsou znázorněny 2 krajní modely, u prvního má osoba zvýrazněné lordotické a kyfotické křivky páteře a v souvislosti s tím kratší dolní čelist a ventrálně skloněnou mandibulární rovinu. Naopak osoba s oploštělými křivkami páteře v sagitální rovině má dolní čelist delší a v horizontálním postavení. Předpokládá se, že větší zakřivení páteře a předsunuté držení hlavy v období růstu způsobuje zvýšený tah měkkých tkání na dolní čelist, což přibrzdí její růst a zvětší její ventrální sklon (4).

V pravém dolním rohu vidíte RTG snímky ze zajímavé studie na myších o vlivu dentální okluze na posturu (5). Patnáct myší bylo snímkováno na RTG a po té jim byla implantována 0,5 mm silná okluzní destička pod pravé horní stoličky. Po 7 dnech bylo opět provedeno RTG a následovalo vyjmutí destičky z pravé strany horní čelisti a nasazení druhé, tentokrát na levou stranu. Opět po 7 dnech byl proveden třetí RTG snímek.

Výsledkem změněné okluze bylo, že již po 7 dnech došlo k vychýlení páteře u všech testovaných myší. Vychýlení obratle Th10 od vertikální linie dosahovalo v průměru 6 mm a křivka vychýlení páteře myší byla podobná křivce u idiopatické skoliózy lidí.  Po nasazení druhé destičky, korekční, došlo k redukci zpět k normě.

Četné odchylky skusu jsou také přítomny u osob s idiopatickou skoliózou (6). Nejčastěji se popisuje jednostranný předkus horní čelisti (unilaterální Angleova třída II), šikmý skus (crossbite) a laterální deviace dolní čelisti (posuzováno podle mezer mezi prvními horními a dolními zuby). Otázkou zůstává, jestli tento jev souvisí s příčinnou vzniku, nebo je jen důsledkem idiopatické skoliózy.

  1. Castillo-Morales R. Orofaciální regulační terapie metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Praha: Portál; 2006.
  2. Segatto E, Lippold C, Végh A. Craniofacial features of children with spinal deformities. BMC Musculoskeletal Disorders. 2008 Dec 22;9:169.
  3. Lippold C, Danesh G, Schilgen M, Drerup B, Hackenberg L. Relationship between Thoracic, Lordotic, and Pelvic Inclination and Craniofacial Morphology in Adults. The Angle Orthodontist. 2006 Sep 1;76(5):779–85.
  4. Solow B, Kreiborg S. Soft-tissue stretching: a possible control factor in craniofacial morphogenesis. European Journal of Oral Sciences. 1977 Nov 1;85(6):505–7.
  5. D’Attilio M, R Filippi M, Femminella B, Festa F, Tecco S. The Influence of an Experimentally-Induced Malocclusion On Vertebral Alignment in Rats: A Controlled Pilot Study. Cranio : the journal of craniomandibular practice. 2005 May 1;23:119–29.
  6. Saccucci M, Tettamanti L, Mummolo S, Polimeni A, Festa F, Salini V, et al. Scoliosis and dental occlusion: a review of the literature. Scoliosis. 2011 Jul 29;6:15.