ZTĚLESNĚNÍ NÁLADY: CESTA TAM A ZASE ZPĚT

Když máte dobrou náladu, vykračujete si zvesela a vzpřímeně, naopak tomu je, když máte náladu pod psa. Je ale tento vliv pouze jednosměrný?

Nedávno se na tuto otázku pokusila odpovědět skupina vědců pomocí jednoduchého pokusu. (1) Vědci ukázali skupině dobrovolníků list pozitivních a negativních slov, jako přátelský, zábavný nebo strašidelný, osamělý atd. Poté dobrovolníci chodili na pásu a sledovali ukazatel, který se otáčel doleva nebo doprava.

Vědci tímto ukazatelem pohybovali, podle toho jestli šli dobrovolníci více zkroušeně (natočení ukazatele doleva) nebo nadšeně (natočení ukazatele doprava). Avšak účastníci sami nevěděli, podle čeho se tento ukazatel otáčí. Půlka z nich měla za úkol udržet ukazatel vlevo a druhá půlka vpravo. Obě skupiny se brzy naučili, které pohyby, vedou k jakému natočení.

Po 20 minutách chůze na pásu účastníci studie zapsali co nejvíc slov, která jim utkvěla v paměti. Ti, kteří chodili depresivním stylem chůze, si zapamatovali více negativních slov, zatímco ti, kteří chodili veselým stylem, si zapamatovali více pozitivních slov.

Z minulých studií vyplývá, že ti, kteří si zapamatovávají více negativních slov, mají spíše tendence k depresím. (2)

Studií, které zkoumali vztah nálady a postury nebo dynamické aktivity bylo provedeno více. Všeobecně známé jsou pokusy s podélně vloženou tužkou mezi zuby. Tužka mezi zuby aktivuje svaly, které se účastní i úsměvu (např. m. zygomaticus) a jedinci s takto vloženou tužkou se například více směji kresleným vtipům. (3) Tento efekt může být i opačný, což může přispívat k depresivním stavům u pacientů neschopných úsměvu (Parkinsonova nemoc, Bellova paréza atd.)

Závěrem lze tedy říci, že jestli se ráno cítíte-l mizerně, zkuste si vykračovat více zvesela a široce se usmívat. I kdyby se Vám nálada nezlepšila, můžete tím alespoň rozveselit někoho, kdo Vás takto uvidí.

Zajímavé také je, že u pacientů trpících depresí je efekt cvičení minimálně srovnatelný s efektem antidepresiv (4,5), ale o tom až někdy příště. 

  1. Michalak J, Rohde K, Troje NF. How we walk affects what we remember: gait modifications through biofeedback change negative affective memory bias. J Behav Ther Exp Psychiatry. 2015 Mar;46:121–5.
  2. Ramel W, Goldin PR, Eyler LT, Brown GG, Gotlib IH, McQuaid JR. Amygdala reactivity and mood-congruent memory in individuals at risk for depressive relapse. Biol Psychiatry. 2007 Jan 15;61(2):231–9.
  3. Strack F, Martin LL, Stepper S. Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: a nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. J Pers Soc Psychol. 1988 May;54(5):768–77.
  4. Babyak M, Blumenthal JA, Herman S, Khatri P, Doraiswamy M, Moore K, et al. Exercise treatment for major depression: maintenance of therapeutic benefit at 10 months. Psychosom Med. 2000 Oct;62(5):633–8.
  5. Hoffman BM, Babyak MA, Craighead WE, Sherwood A, Doraiswamy PM, Coons MJ, et al. Exercise and pharmacotherapy in patients with major depression: one-year follow-up of the SMILE study. Psychosom Med. 2011 Mar;73(2):127–33.