ČASNÉ PŘÍZNAKY ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY

Může se stát, že se člověk v počátečním stadiu roztroušené sklerózy (RS) dostane nejprve pod ruce nám, fyzioterapeutům, aniž by u něj byla stanovena diagnóza. A není se moc čemu divit. Některé brzké projevy RS totiž mohou věrně imitovat obtíže spojené s pohybovým aparátem.  Neexistuje klinický příznak, který by byl unikátní pro RS. Avšak níže popsané příznaky mohou sloužit jako výstražně vztyčený prst a při jejich výskytu bychom měli uvažovat o roztroušené skleróze.

 1. Senzorické symptomy a bolest

Nejčastěji bývají popisovány pocity jako necitlivost, píchání, svírání, chlad a oteklost, obvykle na končetinách, méně často na trupu a tváři. Bolest bývá naopak obvykle v zádech, méně často na končetinách, můžou se vyskytovat i radikulární bolesti a trigeminální bolest. Výrazný pocit svědění v krčních dermatomech, obvykle unilaterální, také svědčí pro RS.

 1. Babinski a „forsírovaný“ Babinski

Babinského příznak je široce rozšířený a hojně využívaný reflex na posouzení poškození horních motoneuronů. Je pozitivní, jestliže při podrážděním planty, například pomocí špejle, dojde k extenzi palce, případně i k rozevření prstů do vějíře.

Podle prof. Koláře je citlivější zkouška tzv. forsírovaného Babinského. V tomto testu pacient leží na zádech na lehátku a snaží se flektovat koleno proti naší ruce položené na čéšce. Jestliže při zatlačení dojde na testované noze k extenzi palce, lze tento test považovat za pozitivní a můžeme to opět vnímat jako varovný signál. V žádném z dostupných literárních zdrojů jsem tento test nenašel popsaný, to ovšem neznamená, že nefunguje.

 1. Motorické symptomy

Pohybové obtíže se vyskytují v širokém spektru, v závislosti na místě léze v CNS. Nejčastěji lze spatřovat spasticitu, více na dolních končetinách, s asymetrickou mírou intenzity.

 1. Mozečkové symptomy

Vyskytují se v závislosti na postižené oblasti mozečku, nejčastěji ataxie chůze a stoje, hypermetrie a dysdiadochokineze horních končetin a setřelá řeč.

 1. Unthoffův phenomén – citlivost na teplo

Citlivost na vyšší teplotu těla je u pacientů s RS známý jev. Neurofyziologická podstata jevu je ukryta v demyelinizovaných nervech, které již při malém zvýšení teploty těla přestávají vodit, což se projeví zhoršením symptomů. Dříve se tohoto jevu využívalo při diagnostice, pacienti s RS se ponořovali do kádě s horkou vodou a pozorovalo se, jestli se tím ovlivní jejich symptomy. Tato metoda je však obsolentní. Dnes se pacientům s RS důrazně doporučuje vyhýbat se horku a nezvyšovat si svou teplotu těla. My bychom na to měli myslet především při cvičení a dávat si pozor na zahřívání u všech pacientů s RS. (1)

 1. Lhermittův fenomén

Lhermittův fenomén je senzorický jev, který je pacienty popisován elektrický výboj, který se šíří po páteři dolů, někdy může vystřelovat do horních nebo dolních končetin. Je vyvoláván předkloněním hlavy v sedě. I když je tento fenomén nejčastěji způsobován RS, můžou za ním stát i jiné příčiny – například nedostatek vitaminu B12, morbus Behcet nebo mechanický útlak krční míchy plotýnkou. (2)

 1. Zrakové obtíže

U pacientů s RS je nejčastějším postižení zrakové dráhy akutní demyelinizující optická neuritida. Ta se projevuje především bolestí oka, která se zhoršuje s jeho pohybem, dále náhlou ztrátou zraku a zrakové ostrosti a snížením pupilárního reflexu na postiženém oku. Někteří pacienti také udávají zhoršené vnímání barev, především vyblednutí červené.       Důležité je, že optická neuritida velmi vzácně postihuje obě oči současně. Akutní demyelinizující  optická neuritida je prvním demyelinizujícím příznakem u 15 – 20 % pacientů s RS a dále pak u 50 % pacientů s RS se toto postižení zrakového nervu během nemoci objeví. (3)

 1. Internukleární oftalmoplegie

Internukleární oftalmoplegie se projevuje neschopností addukce postiženého oka a výskytem nystagmu na abdukovaném kontralaterálním oku. Konvergenci očí pacient zvládá.

 1. Vertigo

Pocit nejistoty v prostoru udává 30 – 50 % pacientů s RS.

 1. Únava

Únava bývá obvykle popisována jako fyzické vyčerpání, avšak neodpovídá předchozí aktivitě. Může se vyskytovat po ránu při probouzení, ale i přes den, odpočinek ji částečně nebo úplně snižuje. Únava také může předcházet atace a může přetrvávat i po jejím odeznění.

 1. Neuropsychologické příznaky

Nejsou výjimečné, často se vyskytuje deprese, kognitivní dysfunkce a epilepsie.

Pokud jste dočetli až sem, tak palec nahoru. Doufám, že to pro Vás bylo obohacující.