Co má lepší analgetický účinek u lidí s OA kolene/kyčle?

Weng a kol., 2023 srovnávali účinnost cvičební terapie a perorálních nesteroidních protizánětlivých léků a paracetamolu u pacientů s osteoartrózou kolene, nebo kyčele.

Síťová metaanalýza zahrnovala 152 RCT s 17 431 účastníky:

Cvičení bylo skutečně klinicky účinnou léčbou při snižování bolesti a zlepšení fyzických funkcí u lidí s OA kolene/kyčle. I když se účinky cvičení v průběhu času postupně snižovaly, nelišily se od účinků získaných z perorálních NSAID a paracetamolu vkrátkém (4 týdenním), středně dlouhém (8 týdenním) nebo dlouhodobém (24týdenním) období léčby. “Tato studie potvrdila, že cvičení je lék. Jeho analgetický účinek je podobný, jako u nejběžněji používaných analgetik, bez závažných vedlejších účinků, jako u perorálních NSAID a paracetamolu.”

Cvičení u lidí s OA obecně doporučují mnohá guidelines. U lidí s vyšším rizikem nežádoucích účinků souvisejících s NSAID a paracetamolem, může být cvičení použito, jako analgetická substituční terapie. Cvičení má mnoho benefitů. Zjištění této studie nám mohou pomoci s podáváním přesnějších informací, například při komunikaci s pacientem a jeho motivování ke cvičení. 

Zdroj:
https://bjsm.bmj.com/content/early/2023/01/02/bjsports-2022-105898