DIAGNOSTICKÁ RADIOLOGIE

Diagnostická radiologie obecně poskytuje obraz lidského těla za účelem určení diagnózy nebo prognózy onemocnění. Dle metody a anatomické topografii rentgenologii lze rozdělit do následujících subkategorií: 

  • Rentgenologie dutiny hrudní
  • Rentgenologie dutiny břišní a pánevní oblasti
  • Neuroradiologie, která se zabývá zobrazováním mozku, páteře, hlavy a krku
  • Muskuloskeletální radiologie, která se zabývá kostmi, klouby a svaly

Příčiny bolestí páteře jsou velice rozmanité. Problémy v oblasti páteře se někdy mohou projevovat poruchou hybnosti páteře, někdy méně či více výraznou (akutní či chronickou) bolestí páteře. Ale většinou kombinací těchto dvou aspektů. Příčinou bolestí páteře může být jak pouhé přetěžování svalů v důsledku sedavého zaměstnání, sledování displeje telefonu, tak nesprávné držení těla nebo stres… Příčiny mohou být i mnohem závažnější, jako například rakovina, záněty, změny v důsledku stárnutí organismu či skolióza na podkladě dosud nezjištěné a vrozené vývojové vady. Pokud se tyto příčiny neodhalí včas nebo vůbec, nesprávný léčebný postup nemusí pacientovi pomoct ba ho spíše výrazně poškodí. Správná a včasná diagnostika pomáhá zaměřit léčebný proces správnou cestou a tak pomáhá celému léčebnému procesu.

Cílem kurzu „Zobrazovací diagnostika – onemocnění páteře“ je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v téměř všech způsobech zobrazování páteře, které umožňují získat informace o anatomii a funkci vyšetřované oblasti a o možnostech případné terapie. Na kurzu jsou probírány příčiny přetěžování páteře a jsou prezentovány ukázky možných onemocnění v různém věku včetně dětského. Také se dozvíte o nových léčebných postupech. 

Kurz Vám pomůže

  • v komunikaci s klientem/pacientem ve Vaší denní praxi při vysvětlování příčin jeho obtíží, budete schopní ukázat důvod „proč ho bolí záda“ a tímto získáte možnosti pro lepší spolupráci s klientem a pochopitelně lepší výsledky léčby/rehabilitace
  • zvolit nejlepší postup při sledování výsledků léčby
  • roztřídit a pochopit hlavní a nejčastější příčiny onemocnění páteře
  • pochopit, kdy zvolit pouze všude dostupný rentgenový snímek, a kdy méně dostupné a dražší CT nebo MR

Čeká Vás hodně obrázků, spousta zajímavých kazuistik a aktivní interaktivní výuka.

Ve své každodenní praxi se lektorka MUDr. Darja Starková zabývá širokým spektrem diagnóz a diagnostikou onemocnění celého těla pomocí rentgenových metod a také ultrazvuku a magnetické rezonance. Jako rentgenolog vyhodnocuje výsledky zobrazovacích vyšetření a ve spolupráci s klinickými lékaři (onkology, chirurgy, neurology, pediatry, ortopedy, lékaři ORL…) pomáhá stanovit následnou léčbu. Mnohdy pouze úzká spolupráce rentgenologa s lékaři ostatních klinických disciplín může poskytnout komplexní léčbu pacienta. 

Co se tyče dalších aktivit spojených s diagnostikou onemocnění páteře, v roce 2018 se zúčastnila Českého radiologického kongresu v Olomouci s přednáškou na téma „Úrazy páteře u dětí a jejich diagnostika“. V současné době se věnuje dvěma studiím, které se zabývají onemocněními nejen páteře, ale i muskuloskeletálního systému.