Fakta o SIJ a pletenci pánevním

"Přesvědčení terapeuta (že pánev je "posunutá" nebo "nestabilní") se běžně stává přesvědčením pacienta. Pro mnoho pacientů mohou být tyto klinické nálepky škodlivé a mohou způsobit, že se pacient stane pasivně závislým na někom, kdo ho "napraví", což zvyšuje úroveň úzkosti, posiluje vyhýbavé chování a podporuje disabilitu. Zvýšená pasivní závislost a strach/úzkost mají potenciál dále zvyšovat centrální řízení bolesti, což přispívá k postižení a cyklení chronické bolesti. Je proto důležité mít jasno ve "faktech" týkajících se SIJ a zasadit je do kontextu současných znalostí."

 

Peter O’Sullivan, sedící na Olympu hned vedle Dia a Poseidóna, seslal na Zemi již v roce 2007 jeden ze svých posvátných papírů, tentokrát s tématem PGP (bolesti pánevního pletence). Článek zahrnuje i výše zmíněnou větu a níže uvedená fakta:

?

Fakta o SIJ dle O’Sullivana (2007):

 

- SI klouby jsou ze své podstaty stabilní.

 

- Klouby jsou konstruovány pro přenos zatížení a za normálních podmínek mohou bezpečně přenášet obrovské tlakové zatěžovací síly.

 

- Kloub SI má bez zatížení malý pohyb (průměrná rotace 2,5 stupně) a ještě menší při zatížení (průměrná rotace 0,2 stupně).

 

- Pohyb SIJ nelze spolehlivě posoudit manuální palpací, zejména při zatížení.

 

- Vzhledem k anatomickému složení je nepravděpodobné, že by v rámci SIJ docházelo k intraartikulárním posunům. Žádná studie využívající validní měřicí nástroj nezjistila polohové vady SIJ - ve skutečnosti je tomu naopak.

 

- Klinicky pozorované odchylky pánve se pravděpodobně objevují sekundárně v důsledku změn aktivity svalů pánve a trupu, které vedou ke směrovému napětí, a nikoli ke změnám polohy v rámci samotných SIJ.

 

- Žádná studie využívající validní měřicí nástroj neprokázala, že by manipulace pánve měnila polohu pánevních kostí - úleva od bolesti při těchto procedurách je pravděpodobně výsledkem nociceptivní inhibice na základě neuroinhibičních faktorů a/nebo změněných vzorců motorické aktivity.

 

- Bylo prokázáno, že asymetrická laxita SIJ měřená pomocí dopplerovského zobrazování koreluje se středně závažnými až závažnými symptomy u osob s peripartální bolestí pánevního pletence. Obecná laxita SIJ není spojena s peripartální pánevní bolestí.

 

- Bolest SIJ se nachází především nad kloubem (inferior sulcus) a může iradiovar distálně, nikoli však do dolní části zad.

 

- SIJ obklopuje mnoho svalů, které ovlivňují jeho kompresi a kontrolu, čímž zvyšují stabilitu pánve a umožňují tak účinný přenos zátěže přes pánev při různých funkčních úkonech.

 

- Poruchy PGP mohou být spojeny jak s "nadměrnou" tak i s "nedostatečnou" motorickou aktivací lumbopelvického a okolního svalstva.

 

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17449432/