Flexe páteře při zvedání břemene u manuálních pracovníků

Zvedání břemene zůstává častým spouštěčem bolestí dolní části zad (LBP). Obecně se traduje, že zvedání s ohnutými zády je rizikový faktor pro LBP.

Nová studie od Nic Saraceni  a kol. 2022 zkoumala pohyby lumbální flexe při zvedání lehkého břemene u lidí s a bez LBP v anamnéze. Lidé, kteří neměli při manuální práci v anamnéze bolestivost této oblasti v posledních letech, se pohybovali v blízkosti koncového rozsahu pohybu. Oproti tomu manuální pracovníci s LBP v anamnéze byli při zvedání méně prohnutí v bederní páteři. 

Tato studie prokázala, že lidé s LBP zvedají se sníženou bederní flexí, než lidé bez LBP. Poskytuje tedy důkaz, že větší nitrobederní flexe není spojena s LBP u manuálních pracovníků, což vyvolává otázky ohledně rad pro zvedání břemen. Autoři touto studií navazují na předešlý systematický přehled s metaanalýzou: “To Flex or Not to Flex? Is There a Relationship Between Lumbar Spine Flexion During Lifting and Low Back Pain? A Systematic Review With Meta-analysis” z roku 2020, ve kterém nezjistili dostatek důkazů podporujících tvrzení, že zvedání břemene s flexí páteře je nebezpečné a způsobuje bolest.

PS: Autoři navíc tuto studii doplnili o přehlednou infografiku, za což jim děkujeme a tleskáme. Vnímáme to, jako další krok k přehlednosti a popularizaci nových vědeckých poznatků.

 

Zdroje:

SARACENI, Nic, et al. Does intra-lumbar flexion during lifting differ in manual workers with and without a history of low back pain? A cross-sectional laboratory study. Ergonomics, 2022, just-accepted: 1-20.

SARACENI, Nic, et al. To flex or not to flex? Is there a relationship between lumbar spine flexion during lifting and low back pain? A systematic review with meta-analysis. journal of orthopaedic & sports physical therapy, 2020, 50.3: 121-130.