FRANKOVO ZNAMENÍ

Dnes Vám přináším krátký článek o tzv. Frankově znamení (FZ, angl. Frank’s sign). Toto znamení je popsáno jako diagonální rýha v ušním lalůčku, která začíná u zevního zvukovodu a bez přerušení zasahuje nejméně do dvou třetin ušního lalůčku.

Vše začalo v roce 1973, když doktor Frank poprvé popsal zvýšený výskyt této rýhy u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) (1). Od té doby proběhla celá řada rozsáhlých studií, které se pokoušely zjistit, zda-li je FZ užitečným a věrohodným rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění.

V roce 1975 vyšetřil finský Internista Kaukola 286 lidí s podezřením na ICHS.  Frankovo znamení se vyskytovalo pouze u 21% osob, které neměly výraznou stenózu žádné koronární tepny. Naproti tomu, osoby se stenózou jedné tepny, měli toto znamení v 52% a u osob, které měly zjištěnou stenózu dvou nebo tří koronárních tepen, se vyskytovalo FZ dokonce v 79% případů (2). Nicméně vysoká pozitivní korelace s FZ byla zjištěna i u pacientů s periferním cévním onemocněním (3), hyperlipidémií a hypertenzí (4). Přes odlišené závěry mnoha studií byla stanovena průměrná senzitivita 48% a specificita 88% u osob s ICHS (5).

Ačkoliv bylo FZ popsáno již více než před 40 lety, stále nebyla odhalena příčina vzniku kožního záhybu nad ušním lalůčkem. Uvažuje se, že v etiopatogenezi hraje roli chybějící kolaterální zásobování krví v ušním lalůčku. Novější studie poukazuje i na kratší telomery (konce chromozomální DNA) u pacientů s FZ, což vypovídá o předčasném stárnutí u těchto osob (6).

Zajímavostí je, že FZ je vyobrazeno i na bustě římského císaře Hadriana, jenž se předpokládá, že zemřel na městnavé selhání srdce vlivem dlouhodobého vysokého tlaku (7).

  1. Aural Sign of Coronary-Artery Disease. New England Journal of Medicine. 1973 Aug 9;289(6):327–8.
  2. Diagonal Ear-Lobe Crease in Coronary Heart Disease. New England Journal of Medicine. 1975 Aug 7;293(6):308–9.
  3. Korkmaz L, Ağaç MT, Acar Z, Erkan H, Gurbak I, Kurt IH, et al. Earlobe Crease May Provide Predictive Information on Asymptomatic Peripheral Arterial Disease in Patients Clinically Free of Atherosclerotic Vascular Disease. Angiology. 2014 Apr 1;65(4):303–7.
  4. Shmilovich H, Cheng VY, Rajani R, Dey D, Tamarappoo BK, Nakazato R, et al. Relation of Diagonal Ear Lobe Crease to the Presence, Extent, and Severity of Coronary Artery Disease Determined by Coronary Computed Tomography Angiography. American Journal of Cardiology. 2012 May 1;109(9):1283–7.
  5. Zapata-Wainberg G, Vivancos J. Bilateral Earlobe Creases. New England Journal of Medicine. 2013 Jun 13;368(24):e32.
  6. Higuchi Y, Maeda T, Guan J-Z, Oyama J, Sugano M, Makino N. Diagonal Earlobe Crease are Associated With Shorter Telomere in Male Japanese Patients With Metabolic Syndrome. Circulation Journal. 2009;73(2):274–9.
  7. Petrakis NL. Diagonal Earlobe Creases, Type A Behavior and the Death of Emperor Hadrian. West J Med. 1980 Jan;132(1):87–91.