Jak vysvětlení diagnostického názvu ovlivňuje naše názory na bolest kyčle?

Výzkum, který zahrnoval 626 účastníků ve věku 45 let a starších, zkoumal reakce na hypotetický scénář: první návštěvu lékaře kvůli bolesti kyčle. 

 

Účastníci byli náhodně přiřazeni k jednomu z tří diagnostických názvů a vysvětlení: 

1) osteoartróza kyčle

2) dlouhotrvající bolest kyčle

3) degenerace kyčle

 

Hlavními výstupy výzkumu byly názory na to, že:

1) cvičení by mohlo poškodit kyčel

2) operace bude v určitém okamžiku nevyhnutelná

 

Výsledky ukázaly, že ve srovnání s názvem "degenerace kyčle" účastníci přiřazení k diagnóze "osteoartróza kyčle" a „dlouhotrvající bolest kyčle“ věřili, že cvičení je méně škodlivé a operace je méně nezbytná.

 

Název a vysvětlení diagnózy může mít vliv na proces léčby. Z praktického hlediska se určitě nelze vyhnout nejrůznějším názvům/diagnózám. Na čem však můžeme pracovat je příběh, který tyto mnohdy „strašáky“ obklopuje.

 

Zdroj:

HABER, Travis, et al. Effects of hip pain diagnostic labels and their explanations on beliefs about hip pain and how to manage it: An online randomised controlled trial. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 2023, 53.11: 1-29.