Mobilizace a manipulace CLBP - RCT

Mobilizace a manipulace CLBP - RCT

 

V této studii se účastníci rozdělili do 3 skupin po 54 lidech - mobilizace, manipulace, placebo, které (jednu z nich) podstupovali po bodu 3 týdnů, dvakrát týdně - celkem tedy 6 návštěv. Studie tedy zahrnuje celkem 162 účastníků (92 žen) ve věku 18 až 45 let s mírnou až středně silnou chronickou bolestí dolní části zad (CLBP). Jednalo se o homogenní skupinu - nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi skupinami z hlediska pohlaví, věku, indexu tělesné hmotnosti, délky trvání příznaků LBP, deprese, aktuální bolesti, průměrné bolesti za posledních 7 dní a vlastního hodnocení disability.

 Pečlivá opatření pro kontrolu zaujatosti:

  • pracovníci studie provádějící hodnocení výsledků byli po celou dobu trvání studie slepí k zařazení do skupiny
  • lékaři nevěděli, že studený laser je falešná intervence
  • statistik a hlavní výzkumníci zůstali slepí k zařazení do skupiny až do ukončení sběru dat a analýz
  • účastníci sice nemohli být zaslepeni, pokud jde o přiřazenou léčebnou skupinu, ale nevěděli, že studený laser je inertní (tj. placebo).

 

Tato studie je jednou z mála dosud provedených randomizovaných klinických studií, porovnávající účinnost 2 běžných technik manipulační terapie s robustním placebem, při léčbě CLBP. Autoři uvádí, že ačkoliv předpokládali, že manipulace a mobilizace páteře budou účinnější při snižování bolesti a disability ve srovnání s placebem (tj. falešným studeným laserem), nezjistili významné rozdíly změn bolestivosti a disability mezi jednotlivými skupinami, a to jak bezprostředně po 3týdenní léčbě, tak při kontrole 4 týdny po ukončení léčby. Tím tedy jejich hypotéza nebyla potvrzena.

 

Zdroj:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32756930/