Nezapomínejme na vyšetření syndesmózy

Včasné a přesné diagnostikování poraněné syndesmózy je důležité pro účinnou a bezpečnou léčbu. Toto poranění je mnohdy obtížné rozlišit od podvrtnutí kotníku. Navíc je velmi často přehlíženo právě kvůli podobnosti a mnohem menšímu výskytu. Rekonvalescence obvykle trvá déle, než u častějšího podvrtnutí kotníku. V rámci diagnostiky je zlatým standardem artroskopie, která je invazivní, nebo MRI, které je velmi nákladné a nedělá se rutinně, jako třeba RTG.

Proto Sman a kol., 2013 provedli studii, zkoumající dostupné klinické testy na syndesmózu. Podobně, jako u dalších patologií zjistili, že se nedá spoléhat pouze na jeden test. Pro diagnostikování by měl na prvním místě být brán v potaz způsob poranění. K tomu dochází nejčastěji, když je kotník v dorzální flexi, pronaci chodidla a následně se noha dostává do vnější rotace. Tento pohyb je také jedním z používaných testů - dorsiflexion external rotation stress test. Dále mohou být přítomny příznaky a symptomy jako neschopnost skákat, neschopnost chůze po úrazu a citlivost ligament syndesmózy. To vše může být dále propojeno s nepřiměřenou bolestí k danému poranění, bolest může být pociťovaná i výše v oblasti holeně, až kolene a může být pozitivní squeeze test.

 

Testy jsme pro vás natočili v novém videu:

 

Tyto symptomy a pozitivní testy mohou zvýšit pravděpodobnost poranění syndesmózy a odeslání pacienta k dalšímu vyšetření na zobrazovací metody (MRI).

Další možností vyšetření syndesmózy je také msk ultrazvuk. O tomto přístupu diagnostiky ale více na stránce Mgr. Stanislava Machače Ph.D. ZDE.

Tématu podvrtnutí kotníku a jeho rehabilitaci se podrobněji věnujeme v našem on.line workshopu, na který se můžete podívat ZDE.

Zdroj:

SMAN, Amy D., et al. Diagnostic accuracy of clinical tests for ankle syndesmosis injury. British journal of sports medicine, 2013.