Od (ne)vědomé protekce zad k uvolněnému pohybu

Obvykle se předpokládá, že pohyb (například zvedání břemene) a různé pozice souvisí s bolestí dolní části zad (LBP). Přesto víme jen málo o tom, jak lidé chápou vztah mezi LBP, pohybem a držením těla. Naproti tomu máme slušný arzenál rovnacích metod a postupů, které umíme skvěle využít ke strašení…

Wernli a kol., 2022 před pár dny vydali studii, v rámci které vedli rozhovory s 12 lidmi s nespecifickými bolestmi zad (NSLBP). Rozhovory byly provedeny před a po 12 týdenní fyzioterapii, konkrétně CFT (Cognitive Functional Therapy).

Zjištění z této studie nabízí rámec pro pochopení toho, jak lidé konceptualizují vztah mezi pohybem, držením těla a LBP před a po zotavení. 

Úvodní rozhovory a měření pohybu, držení těla a psychologických faktorů identifikovaly vědomé a nevědomé ochranné chování, které souviselo s přesvědčením o poškození tkáně, „správném“ držení těla, strachem souvisejícím s bolestí, emočním rozrušením a změnou chování – „ochrana svých poškozených zád“. 

Rozhovory a měření na konci programu zjistilo snížení bolestivosti účastníků studie po přijetí vědomého, méně ochranného chování (ve svých pozicích a pohybových vzorcích) a zlepšení sebedůvěry. Doporučujeme přečíst celou studii - otevřený přístup.

Pozitivním zjištěním také je, že lze pacienty úspěšně edukovat a měnit jejich předešlá přesvědčení ohledně pohybů, pozic a vnímání bolesti. 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejp.2022?fbclid=IwAR0O7yEJOzPjt14_XuqGxjQiOuMAyJw491Fy_tTqHtWwmtXggn7xJ2em3bo