Ottawa ankle rules

Ottawa ankle rules - pravidla pro zjištění nutnosti RTG snímku po distorzi hlezna

 

 

 

Záměrem vytvoření této skupiny testů/pravidel bylo, aby člověk po úrazu kotníku nemusel být automaticky vystaven zbytečnému záření (RTG) za malý diagnostický přínos (pacienti s poraněním kotníku tvoří přibližně 5 % všech pacientů, kteří navštíví oddělení urgentního příjmu, ačkoli méně než 15 % těchto pacientů má klinicky významné zlomeniny).

 Validace těchto pravidel zahrnovala tisíce pacientů ve strukturovaném programu s cílem vytvořit přísná pravidla s výjimečnou výkonností, jako diagnostický test. Ottawská pravidla byla v následných letech dále prověřována, až ke své doposud trvající korunovaci na bezpečná, nákladově efektivní a spolehlivá pravidla k posuzování poraněných kotníku.

 Použitelnost Ottawských pravidel pro kotník u dětí ve věku 2-16 let byla potvrzena se 100% senzitivitou pro významné zlomeniny kotníku a střední části chodidla. 

 Dále v časopisu BMJ Bachmann a kol. uvedli systematický přehled 27 studií hodnotících zavedení Ottawských pravidel pro kotník. Byla potvrzena téměř 100% senzitivita s možným celkovým snížením počtu provedených rentgenových snímků o 30 - 40 %.

 Samozřejmě by se neměla podceňovat hodnota normálního rentgenového snímku, který poskytuje pacientovi i klinikovi jistotu. Ottawská pravidla pro kotník však poskytují vysokou úroveň diagnostické jistoty při absenci rentgenového snímku při zvažování možností léčby a doporučení pro návrat k aktivitě.

Tento a další desítky testů naleznete zdarma v naší sekci Vyšetřovací testy

Zdroj: https://bjsm.bmj.com/content/37/3/194