Srovnání chirurgické a konzervativní léčby femoroacetabulárního impingementu kyčelního kloubu (FAI)

Femoroacetabulární impingement je strukturální patologie kyčle, charakterizována neoptimálním tvarem až deformitami hlavice femuru nebo jamky kyčelního kloubu (acetabulum). Symptomy tohoto onemocnění jsou typicky bolest v oblasti hýždí a velkého trochanteru s propagací do třísla, s postupem času člověk také ztrácí mobilitu kyčelních kloubů.

Rozlišují se tři druhy této patologie podle toho, jaká kostní struktura má abnormální tvar. Pokud abnormální tvar má hlavice femuru, tak se jedná o CAM impingement, když má abnormální tvar acetabulum, tak se impingement nazývá PINCER. Třetí druh impingementu je poté kombinace obojího.

Prevalence tohoto onemocnění je pozorována až u 1/5 populace, ale jen 25 % pociťuje symptomy. Výzkum také naznačuje, že až u 50 % artróz kyčelního kloubu může předcházet impingement kyčle.

Léčba femoroacetabulárního impingementu kyčelního kloubu je konzervativní, skládající se zejména z rehabilitace, nebo chirurgická. Bastos et al., (2020) zpracoval meta-analýzu porovnávající právě konzervativní a chirurgickou léčbu. Do této meta-analýzy byly zahrnuty pouze kvalitní randomizované studie.

Výsledky studie: Konzervativní a chirurgická léčba mají srovnatelné výsledky v krátkodobém a střednědobém časovém horizontu. Pro porovnání dlouhodobého účinku neměli autoři dostatek dat.

Autor: Ondra @fyzio_kriticky

Zdroje:

Bastos RM, de Carvalho Júnior JG, da Silva SAM, Campos SF, Rosa MV, de Moraes Prianti B. Surgery is no more effective than conservative treatment for Femoroacetabular impingement syndrome: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Rehabil. 2020 Nov 4:269215520966694. doi: 10.1177/0269215520966694. Epub ahead of print. PMID: 33143438.