Syndrom sms krku

Dneska jsme se podívali na častou hypotézu tzv. „Syndromu sms krku“, při které se věřilo, že předklon hlavy může tvořit, nebo signifikantně ovlivňovat bolesti krční páteře.

Ač je tato bolest velmi častou (v jedné studii 42,4 % studentů) a obecně řadící se do top 5 obecných oblastí bolesti např. za LBP, pozice hlavy při zírání do telefonu se nepotvrdila, jako faktor zvyšující intenzitu, nebo frekvenci bolesti.

Jak potvrzuje studie výše, segmenty v Cp nejsou křehké. To nám dokazují například i sherpové v Asii, kteří na hlavě nosí desítky kg denně. Tato studie navíc nebyla dělána na živé tkáni, kde by odolnost (obecně klesající s věkem a závislá na pohlaví) díky adaptaci mohla být mnohem vyšší.

Kdy tedy čtení sms a používání smartphonů může působit bolest krční páteře?

Určitě jsou potřeba další studie prozkoumávající další efekty a dopady telefonů na bolesti krční páteře, ale prozatím se v rámci BPS modelu jeví jako jedno z relevantních nebezpečí při držení telefonu to, když si o nějakém takovém „nepodloženém“ tvrzení přečteme.

 

 

Zdroje:
Hunsraj 2014: https://pingeprii.ee/wp-content/uploads/2016/09/Hansray-K.K.-Assessment-of-Stresses-in-the-Cervical-Spine-Caused-by-Posture-and-Position-of-the-Head.pdf
Przybyla a kol. 2007:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17621208/
Correia a kol. 2020:
https://www.researchgate.net/publication/347846024_Association_Between_Text_Neck_and_Neck_Pain_in_Adults
Demasceno a kol. 2018:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29306972/
Bertozzi a kol. 2020:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360859220301789